• فارسی
  • English

توضیحات بازی فرار - ماجراجویی خانه

این یک بازی پازل کلاسیک است، آن را از دست ندهید.
بسیاری از سبک های مختلف اتاق در بازی وجود دارد، به طور مداوم با مشاهده، قضاوت، محاسبه زمانی فرار کنید.
هنگامی که در بازی گیج می شوید، نکات انسانی به شما کمک می کند تا فرار کنید.
تغییرات نسخه 25:
رفع اشکالات!
دانلود بازی: