• فارسی
  • English

توضیحات انفجار توپ رنگی

با تیراندازی و انفجار توپ های رنگی، بازی زیباتر و بهتر می شود.

  • انفجارهای سرگرم کننده توپ های رنگی
  • بازی سرگرم کننده انفجار توپ
  • ارتقاء پین نقطه
  • از یک انفجار رنگین کمان توپ لذت ببرید
تغییرات نسخه 2.1.1:
* اطلاعیه انتقال خدمات:

The description of Color Ball Blast

Blasting Beauty, Color Therapy Shooting game, Color Ball Blast!
Blast the raining color balls, the prettier the better.

Fun Blasts like a Cannons with Color Ball Blast
- Color Ball: Full of ball blasting fun, Color Ball Blast
- Cannon: With pin-point upgrades, Color Ball Blast is back with Bomber strength
- Skins: More colors, more sensation. Enjoy a Rainbow Color Ball Blast!
- Extra Levels: More thrilling Color Ball Blast!

Whenever, Wherever, Easy Bomber Color Ball Blast
- A single finger can shoot your cannon at Color Ball Blast!
- Enjoy with every bomber around the world at Color Ball Blast!
- You need no wifi in Color Ball Blast. Blast the Color Ball wherever you are!

Color Ball Blast Customer Service - colorballblast@help.neowiz.com