• فارسی
  • English

توضیحات سوئیچ رنگ

از بازی های کوچک، موسیقی و ویژگی های بسیار هیجان انگیز بازی لذت ببرد.
تغییرات نسخه 1.89:
لذت بردن از چالش های روزانه جدید برای ستاره های اضافی!
دانلود بازی: