• فارسی
 • English

توضیحات ماهیگیری - صید ماهی

سفر به زیباترین مکان های جهان و ماهیگیری در بهشت واقعی.
در این بازی پرش به بهشت ​​آبی، ماجراجویی و ماهیگیری در انتظار شماست.
نگران نباشید تنها با یک اشاره می توانید ماهیگیری کنید!
گرافیک و محیط این بازی، شما را محو خود خواهد کرد.

ویژگی های بازی Ace Fishing: Wild Catch - ماهیگیری - صید ماهی:
 • ماهیگیری آسان
 • قلاب ماهیگیری ساده با کنترل های لمسی
 • تکمیل آموزش و مهارت، گرفتن پاداش
 • گرافیک سه بعدی
 • احساس هیجان درنوک انگشتانتان
 • ماهیگیری قابل تنظیم
 • حرکات ماهی ها با ویژگی های واقعی خیره کننده
 • رودخانه آمازون و چین
 • صدها ماهی عجیب و غریب در مناطق مختلف
 • شکستن رکورد جهانی، رقابت در مسابقات ماهیگیری با کاربران سراسر جهان
 • فریب دادن ماهی و بعد صید آن
 • ذخیره خودکار
 • تجهیزات و لوازم جانبی در میله خود را برای قدرت بیشتر استفاده از پودر
 • استفاده از حالت ویژه برای افزایش ماهی
تغییرات نسخه 6.6.2:
به دریاهای آبی بهشتی بروید و ماجراجویی ماهیگیری سه بعدی را تجربه کنید!

• سیستم تکنیک جدید اضافه شده است.
- می توانید با استفاده از پودرهای کرست که از تجزیه کارت های ماهی به دست آمده است، تکنیک هایی را بدست آورید.
• اشکالات جزئی برطرف شده است.

بازخورد گرفتید؟ یک نظر بگذارید یا از http://customer-m.withhive.com/ask دیدن کنید و یک خط برای ما ارسال کنید!

The description of Ace Fishing: Wild Catch

Journey to the world's most beautiful destinations and fish for real in paradise!
Jump into paradise blue and experience the ultimate 3D fishing adventure!
Know nothing about fishing? It's okay! You'll be able to catch the Blue Pointer with just a tap!
Download Ace Fishing now to travel all over the world and fish at the most famous fishing spots!
1. Fishing Made Easy
- Get hooked on fishing with simple, one-touch controls!
- Who says fishing is boring? Just 3 seconds is all it takes before heart-pounding action!
- Complete the tutorial and practice in the Practice Room to master the skills and even get rewards!
2. Jaw-dropping 3D Graphics
- Interact with catches so life-like they could fly off your screen!
- Perfectly recreated physics of fishing means you'll be able to feel the excitement of fishing at your fingertips!
3. It doesn't get any more real than this!
- Fishing rods customizable with fishing lines of varying length and tension strength!
- Hang in there- tire out the fish through epic struggles!
- Fish movements and characteristics captured with stunning realism!
- Complicated mechanisms made easy to bring the most realistic fishing experience to mobile gaming!
4. Travel the World
- From Hanauma Bay to the Amazon River, and China! No place is off-limits!
- Hundreds of exotic fish native to different areas! Venture through the entire map to catch them all!
5. Global Rankings
- Reel in the biggest fish and break records! Compete in fishing tournaments held by the hour and go head-to-head against users from around the globe!
- Prepare the lure for the target fish through Lure Crafting System to rank higher!
- Your records are automatically saved every time you fish, so you can aim to break them!
6. More to Enjoy!
- Equip Accessories on your rod for more power! Use the Pearl Powders to Power-up your Accessories!
- Utilize the special Fever Mode! Fever Mode will increase your stats to the MAX so you can catch the fish you've always dreamed of!
7. Shh! It's a Secret!
- A special League Ranking to show off your skills is coming soon!
* You can play Ace Fishing in English, Deutsch, français, ???, ???, ????, ????, Português, Español, ???????, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Ti?ng Vi?t, and ???!
* Items are available for purchase in this game. Some paid items may be refundable depending on the type of item.
* For Com2uS Mobile Game Terms of Service, visit www.com2us.com.
* For questions or customer support, please contact our Customer Support by visiting http://www.withhive.com/help/inquire

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»