• فارسی
  • English

توضیحات امتحان چرخ فورچون

پازل را پیدا کنید، حروف صدادار را خریداری کرده و جوایز را در این بازی شگفت انگیز کلمه برنده شوید.
سفر به سراسر جهان، بازدید از شهرها در مسیر خود برای کسب ثروت تجربه کنید.
مهارت های خود را تست کرده، ببینید چقد ثروت برنده می شوید.
تغییرات نسخه 2.0.42:
- رفع اشکالات

The description of Wheel of Fortune - Quiz

Time for a new standard! You can finally play this ultra popular quiz in a full English version – presenting Wheel of Fortune!

Feel the atmosphere of risk in a game where you can win a lot and lose everything in a blink of an eye – the fortune does not know mercy!

So spin the wheel, solve the puzzles, buy vowels and win prizes in this amazing word game!

Travel around the world, visit various cities and defeat more and more demanding opponents who stand in your way to fortune!

The best mobile version of the Wheel of Fortune features lots of puzzles from many different fields - from cuisine to film quotations.

Test your skills, see if the fortune favors you and win big in Spin of Fortune!

The Spin of Fortune – the best mobile quiz in English

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»