• فارسی
  • English

توضیحات اتومبیلرانی در قطب شمال

پادشاه کوه شوید. این بازی به بازیکنان اجازه می دهد تا در یک سفر برفی حماسی حرکت کنند. تا آنجا که ممکن به سرعت از طریق محیط های بی پایان زمستانی سفر کنید. از تسخیر تپه ها و حرکت در شکاف های کوه لذت ببرید.

امکانات بازی Arctic Cat® Snowmobile Racing - اتومبیلرانی در قطب شمال:
  • سوار بی پایان که شما را در محیط های مختلف به چالش می کشد
  • سیستم منحصر به فرد ترفند
  • ده ها شخصیت
  • بهترین مسیرهای سواری و ترفندهای خود را از طریق شبکه اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید

The description of Arctic Cat® Snowmobile Racing

Become king of the mountain! Arctic Cat® Extreme Snowmobile Racing allows players go on an epic snowmobile journey. Travel as far and fast as possible through endless scenic winter environments. Conquer hills, maneuver moguls, pound though powder, and clear mountain gaps. Upgrade real Arctic Cat sleds to catch big air and pull off sick tricks. Unleash your inner cat with customizable sled skins and characters.

Features
• Endless Rider that will challenge you with multiple environments
• Simple controls will get you riding quickly
• Ride real Arctic Cat sleds
• Unique trick system to pull off big air and even bigger rewards
• Dozens of characters and sled skins to collect and show off your style
• Share your best rides and tricks with your friends via EveryPlay

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»