• فارسی
  • English

توضیحات شلیک به تروریست

به یکی از بهترین بازی های اول شخص تیراندازی به تروریست خوش آمدید.
بازی مبارزه ای چند نفره از یک تا 5 بازیکن. می توانید مهارت های تیراندازی خود را بهبود بخشید.
کنترل عملیات در بازی، جنگ به منظور باز کردن قدرت انواع سلاح. تیرانداز اول شخص، باز کردن تمام نقشه ها.
یک عضو از گروه سربازان حمله باشید و با تیراندازی برای کشتن دشمن در ارتش ملی شجاعت خود را نشان دهید.

ویژگی های بازی Counter Terrorist Shoot - شلیک به تروریست:
  • تیرانداز مدرن اول شخص
  • محیط سه بعدی واقعی
  • سلاح تیراندازی، سلاح های ویژه، سلاح های سنگین، تفنگ، سلاح های اصلی و کمکی
  • حالت ماموریت، حالت خنثی کردن بمب، حالت زامبی

The description of Counter Terrorist Shoot

===== Best First-Person Shooter Action Game ====
Welcome to play Counter Terrorist Shooting Game!
Multiplayer character fighting game, a scene up to 5 players. You can train your shooting skills and improve
your weapon operation ability. Only good operational control in the war game mission in order to play the power of a variety of weapons. In this first-person shooter game, you can unlock and open all maps. As a member of unity to play the soldiers assault effect. Action shooting game, only aim and shoot, and the modern enemy tough soldiers, assault soldiers, commanders fighting. Just fire with your guns and kill the enemy, let us start to play the world's greatest military attack game. Command the national army , brave battle!

Modern Shooting Combat Assault Games, First Person Shooter and Shooting, Action Shooter Battle Campaign.
Trigger sniper rifles and assault rifles in a realistic 3D environment, shoot crazy, and then get more items and weapons from the award.

Counter Terrorist Shooting all functions:
● Shooting weapons, special weapons, heavy weapons, assault rifles, main and auxiliary weapons
● AK47, MP5, M4 rifles, Shotgun, Sniper rifles,
● Mission mode, Defuse bomb mode, zombie mode
● Realistic 3D environment, high-quality 3D graphics,

Download Counter Terrorist Shooting Game, Modern Shooter Fighting Game.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»