• فارسی
  • English

توضیحات فرود هواپیمای دیوانه

پرواز آسان است، اما آیا می توانید خوب فرود کنید؟ وارد یکی از هواپیماهای شگفت انگیز شوید و تا آنجا که می توانید ارتفاع بگیرید. این بخش آسان است ... خوب، نسبتا آسان است. نه اینکه کسی بتواند آن را انجام دهد. ولی تو می توانی. مطمئنا شما انجام می دهید! آنچه واقعاً جالب است این است که در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. تصادف می کنی؟ یا به نوعی آن را به یک فرود عالی تبدیل خواهید کرد؟ اکنون خودت را امتحان کن.
تغییرات نسخه 0.17.0:
سطوح و وسایل نقلیه جدید شگفت انگیز را بررسی کنید!

The description of Crazy Plane Landing

Flying is easy - but can you stick the landing? Get into one of the amazing flying machines and launch as high as you can. This part is easy… well, fairly easy. Not that anyone can do it. But you can. Surely you do! What’s really interesting is what happens next. Will you crash? Or will you somehow make it a perfect landing? Try yourself now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»