• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه سریع اتومبیل

در مسابقه خیابانی مهارت های رانندگی خود را نشان  دهید و مسابقه واقعی و رانش آسفالت را با سریعترین اتومبیل های اسپورت تجربه کنید و پادشاه مسابقات شوید. با شرکت در مسابقات مختلف مهارت های رانندگی خود را بالا ببرد و با دوستان خود رقابت کنید.
بازی در حالت های مختلف برای بهبود مهارت های رانندگی شما و جنبش های منحصر به فرد برای است.

ویژگی های بازی Crazy Speed Fast Racing Car - مسابقه سریع اتومبیل:
  • گرافیک واقع گرایانه، کنترل ها و جلوه های صوتی عالی
  • ماشین های عالی را انتخاب کنید
  • با سرعت بالا رانندگی کنید
  • رطوبت واقعی
  • کنترل آسان
  • جمع آوری سکه ها و الماس ها
  • حالت مسابقه سرعت و زمان
  • تکنولوژی رانندگی عالی
  • رانندگی در جاده های آسفالت را تجربه کنید
تغییرات نسخه 1.0.23:
رفع اشکالات mmi

The description of Crazy Speed Fast Racing Car

Racer favorite street racing game and show your driving skills

Real racing, asphalt drift, racing speed. Bring the fastest driving experience and become the king of racing. Participate in various competitions, improve driving skills, and compete with friends.

The world's top manufacturers also have a variety of supercars. Choose your sports car, convert it to your favorite color, equip all the nitrogen, and chase with powerful opponents on the road. collision! drift! sprint! gallop! exceed! Challenge players from all over the world, beat them and become top drivers. Speed ??Mania will provide you with an unparalleled racing experience.

Different models of Street View games show you amazing speed in front of your competitors. Take an incredible turn in order to achieve the highest possible speed racer. Play in different modes to improve driving skills. Unique arcade movements and simulated driving styles collect coins and diamonds on the streets for maximum benefit.

Street racing features:
Realistic graphics, controls and sound effects
perfect car for you to choose
Street high speed track and field
True speed drift
Easy to control, just tilt the phone
Dress up your car
Collect as many coins and diamonds as possible
Speed and Time racing mode
Driving technology is the first
Driving on asphalt road

Experience the speed of drifting on the road and become the king of racing.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»