• فارسی
  • English

توضیحات پرواز هواپیما

در این شبیه ساز پرواز، کنترل جنگنده را بدست گرفته، وظایف خود را انجام دهید تا مراحل را به اتمام برسند. با یک هواپیمای ساده نحوه از زمین برخواستن و فرود را تمرین کنید سپس در چند مرحله بعد، با اولین ماموریت انتقال، دست و پنجه نرم کنید؛ اگر توانستید از این بخش عبور کنید، وظیفه شما در مراحل بعدی، تیراندازی و پرتاب بمب با جنگنده خواهد بود.
برای یافتن مسیر، از جهت های موجود در صفحه و نقشه استفاده کنید.

The description of Airplane flight simulator

Airplane flight simulator Take control of the planes in our Army Flight Simulator follow the story and complete tasks and missions to complete levels
start off with the basic airplane training of taking off and landing then after the first few levels you'll be given your first cargo drop challenge, if you pass that you will be moved on to bombing missions and shooting tasks
Your levels will keep changing the airplane for every other mission this will help you to complete your missions. Most of the planes you will be using in the game are Curtiss C-46, B17 bomber and the Hercules cargo carrier

apart from dropping bombs on on enemy targets your going to be dropping paratroopers, tanks, jeeps, ammunition, and medic boxes in different tasks
A few exciting missions n there for you to where you send your super spy planes and spy agents over in enemy territories to gather intelligence , capturing there scientists and other crazy tasks that will keep you on your toes in this War flight simulator game

for navigation keep your eyes on the navigating arrow on the left and side and the mini map on the right side of the screen

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»