• فارسی
  • English

توضیحات توپ مغناطیسی

بازی ساده اما فوق العاده اعتیارآور.
هدف شما در بازی پاک کردن توپ های روی تخته است. با پرتاب توپ های همرنگ به سمت یکدیگر، امتیاز دریافت کنید.
با انگشت خود، محل پرتاب توپ های بعدی را انتخاب کنید.
تغییرات نسخه 7.8.1.9:
اشکالات رفع شده

The description of Magnet Balls Free

Simple and extremely addictive game!
Your goal is to clear the balls from the board, scoring as many points as possible. How? You shoot at them with more balls, and when three or more of the same color come together, they all explode. Point your finger to where you want the next ball to go.
Have Fun!