• فارسی
  • English

توضیحات مراقبت از دوقلوها

مراقبت از نازترین و وحشی ترین دوقلوهای دنیا! آیا دوست دارید با آنها بازی کرده و مراقبت کنید؟ دوقلوهای دوست داشتنی شاهزاده خانم در انتظار مراقبت شما هستند. پوشاندن لباس های دلربا به آنها، سیر کردن آنها با تنقلات خوشمزه، مواظبت از آنها در کنار دکتر و بسیاری سرگرمی دیگر در بازی مراقبت از دوقلوها.
رشد کردن از یک زن به یک مادر واقعی با هیجانات، تنش ها، شادی ها، خستگی ها و سرگرمی های فراوان. در بازه های زمانی مشخص، چکاپ ها، لباس ها، غذا و سایر کارها را انجام دهید.

به دست آوردن خاطرات به یادماندنی در نگهداری از کودکان در این بازی مادرانه جذاب و دوست داشتنی.

ویژگی های بازی My Newborn Twins Baby Care - مراقبت از دوقلوها:
  • ایجاد تخت خواب راحت برای بچه دوقلوها
  • پوشاندن لباس های ناز، کفش های زیبا و سایر لوازم به کودکان ناز شاهزاده خانم
  • ایجاد شبی آرام برای آنها با گفتن داستان برای آنها
  • دادن غذا و سیر کردن آنها
  • شستن صورت و دهان کودکان شیرین
  • استفاده از اسباب بازی های فراوان برای سرگرم کردن آها
تغییرات نسخه 1.4.1:
- عملکرد بازی بهبود یافته است.
- اشکال جزئی حل شد

The description of My Newborn Twins Baby Care

Take care of the cutest, wildest baby twins ever! Do you like to play with them and take care of them? The lovely twins baby given birth by our Princess are waiting for your care. Dress up your twins in charming clothes, feed them testy snacks, care for them at the doctor & so much more!

Grown from a woman to mother is full with excitement, tension, pay out, fatigue, joy and fun. in the period, go through various checks, birth, bathing, dressing, feeding and other tedious work, but the birth of new life is very exciting!

You will have the memorable experience of baby caring! It is not easy to fulfill this special mission for our Princess. We believe that you will be very responsible and do everything for the twins baby! They are so cute and lovely, and you will have a wonderful time with them!

Features:

- Take a comfortable bath for the twin babies.
- Dress the twins up with cute clothes, shoes and other decorations.
- Coax the baby into sleeping by nipple, toy bear, kissing them, telling stories and so on.
- Feed the hungry twins by making decent juice.
- Wash twins baby's faces and rinse their mouths.
- Amuse the twins by playing many kinds of interesting toys.
- Many excited levels to play with twins baby!

Download now this free My Newborn Twins Baby Care game for all age people!!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»