• فارسی
  • English

توضیحات بمب های در حال تکامل

تخریب نهایی اینجاست! معرفی بازی هیجان انگیز سه بعدی بمب های در حال تکامل، که در آن چندین نوع بمب پرتاب شده از هواپیما را برای نابود کردن هدف خود ادغام، ضرب و تکامل می دهید. با یک چوب دینامیت ساده شروع کنید و از طریق بمب‌های قدرتمند فزاینده مانند نارنجک دستی و موشک پیشرفت کنید و به قدرت نهایی برسید.

برای برنده شدن، باید با دقت انتخاب کنید که از کدام بمب ها و زمان استفاده کنید. حتی می توانید بمب های خود را ادغام و ضرب کنید تا آنها را قوی تر و قدرتمندتر کنید. برای موفقیت باید از استراتژی استفاده کنید و از قبل فکر کنید. با پیشروی در بازی، با وظایف مختلفی روبرو خواهید شد که هر کدام هدف متفاوتی دارند. در برخی از آنها، باید با سرنگونی هواپیماهای دشمن و پشتیبانی هوایی از تیم خود، خود در برابر هواپیماهای دشمن دفاع کنید. در موارد دیگر، شما باید گروگان ها را آزاد کنید و از پایگاه خود در برابر حملات دشمن دفاع کنید. این بازی یک رویکرد منحصر به فرد به سبک سنتی بازی ارائه می دهد، جایی که بازیکنان وظیفه دارند سلاح های خود را تکامل دهند، بمب های خود را ادغام و ضرب کنند تا زرادخانه قدرتمندتری ایجاد کرده و آنها را بر روی اهداف نامطمئن رها کنید.

تمرکز بازی روی تکامل بمب‌ها است، اما عناصر استراتژیک دیگری مانند توپخانه، دفاع هوایی سه بعدی و حمله را نیز شامل می‌شود. شما باید به دقت گروه خود را کنترل کنید و از سلاح های خود برای تکمیل موفقیت آمیز هر کار و پیشرفت بیشتر در سطوح چالش برانگیز استفاده کنید. در مقابل دوستان خود بازی کنید، آنها را در این بازی اعتیاد آور به چالش بکشید.

The description of Bomb Evolution

The ultimate destruction game is here! Introducing "Evolving Bombs", the exciting mobile 3D game where you merge, multiply, and evolve several types of bombs thrown from an airplane to demolish your target! Start with a simple dynamite stick and progress through increasingly powerful bombs like the hand grenade, RPG missile, and culminates in the ultimate MOAB. To win, you need to carefully choose which bombs to use and when to use them. You can even merge and multiply your bombs to make them stronger and more powerful. You must use strategy and think ahead to be successful! As you progress through the game, you'll encounter various tasks, each with a different objective. In some of them, you'll need to defend yourself against enemy planes by shooting them down and giving air support to your own team. In others, you'll have to free hostages and defend your base against enemy attacks. The game offers a unique approach to the traditional "evolution" game genre, where players are tasked with evolving their weapons. Merge and multiply your bombs to create a more powerful arsenal and unleash them on unsuspecting targets. The game's focus is on evolving the bombs, but it also includes other strategic elements, such as artillery, air defence 3D , and attack. You'll need to carefully control your mob and utilize your weapons to successfully complete each task and progress further into more challenging levels. Play vs your friends, challenge them in this addictive game. So what are you waiting for? Start playing today and see how high you can evolve your bombs!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»