• فارسی
  • English

توضیحات تبدیل شدن ربات قهرمان

تبدیل شدن ربات قهرمان یک بازی اکشن در مورد نبرد، تیراندازی و مبارزه ربات ها است. ربات خود را به وسایل نقلیه متعدد مانند ماشین، موتور، هلیکوپتر و هواپیما تبدیل کنید یا برای مبارزه به ربات تبدیل کنید.

ویژگی های بازی Transmute Robot Superhero - تبدیل شدن ربات قهرمان:
  • تبدیل ربات خود به وسایل نقلیه مختلف مانند ماشین، موتور، هلیکوپتر و هواپیما
  • کنترل باور نکردنی پرواز ربات
  • لذت بردن از عکاسی
  • بسیاری از ربات های مختلف تبدیل به ماشین های پرنده می شوند
  • سلاح اشعه ایکس با مهمات نامحدود
  • فیزیک پرواز خودرو خیره کننده

The description of Transmute Robot Superhero

Transmute Robot Superhero is an action RPG game and it’s all about robot battle, shooting and robot fighting. You can transform your robot into multiple vehicles and back into robot and that will help you to fight with your enemy robots. You can transform your robot into; Car, Bike, Helicopter & Plane.

You are the driver of a transmute robot car. Transform your car into a flying robot like an airplane to defeat enemies and save the humanity and be the hero of the world. You also get the chance of shooting down opponent robot cars while flying high in the sky using robot sniper. Balance your moto robot in the robot battle and destroy the evil robots. This flying robot car is pretty simple, convert to moto robot and fight against other Robot cars.Transmute Robot Superhero features:

Transform your robot into multiple vehicles including robot car, moto robot, helicopter robot and airplane
Take control of an incredible flying robot & enjoy incredible robot shooting
Many different convertible robots and flying cars
X ray weapon with unlimited ammo
Stunning Flying Car Physics
Epic robot fighting experience

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»