• فارسی
  • English

توضیحات باغ جواهرات

بازی باغ جواهرات با ویژگی های جدید و هیجان انگیز که نمی توانید آن را فراموش کنید. اسرار بازی را کشف و به اشتراک بگذارید.

چگونگی بازی:
  • 3 شی یا بیشتر را با یکدیگر تطبیق دهید.
  • تکمیل نمودن تمام هدف های هر سطح

تمام چالش های این بازی مداوم به روز می شوند.
منتظر چی هستی؟
# دانلود و لذت بردن #

The description of Jewels Garden

Jewels Garden is a wonderful jewels-matching game with many new exciting features. Once you play, you can't forget it. Let's discover this game and share to your friends who love puzzle games.
How to play?
- Match 3 or more objects
- Completed all target for each level
All challenges in the game will be updated continuously
What are you waiting for?
# Download and Enjoy #