• فارسی
  • English

توضیحات نابود کردن

توپ را برای نابود کردن همه چیز بکشید.
تغییرات نسخه 2.24:
fix رفع اشکالات مختلف و بهبود عملکرد
stuff چیزهای جدید بیشتری به زودی ارائه می شود!

The description of Spill It!

Drop balls to knock over glasses and spill everything!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»