• فارسی
  • English

توضیحات نابود کردن

توپ را برای نابود کردن همه چیز بکشید.
تغییرات نسخه 2.26:
◉ رفع اشکال مختلف و بهبود عملکرد.

The description of Spill It!

Drop balls to knock over glasses and spill everything!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»