• فارسی
  • English

توضیحات استاد گلوله

زمان نجات جهان است ماموریت نابود کردن پایگاه ترورسیت است.

صحبت کمتر، گلوله بیشتر! آیا آنچه را که برای سرنگون کردن دشمنان و رسیدن به خط پایان لازم است را دارید؟ با اجرا کردن، شلیک کردن، پوشش دادن. اقدام به مبارزه با تروریست ها مقابله کرده و آنها را تکه تکه کنید.

ویژگی های بازی Bullet Master - استاد گلوله:
  • گرافیک سه بعدی بصری خیره کننده با انیمیشن های جالب
  • هزاران ماموریت هیجان انگیز را انجام دهید
  • صدها سلاح مختلف
  • مهمات بی نهایت
تغییرات نسخه 1.9:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Bullet Master

It’s time to save the world! Your mission, if you choose to accept: destroy the terrorist base.

Less talk, more bullet! Do you have what it takes to bring down your enemies and make it to the finish line? Run. Shoot. Cover. Take action! Counter the terrorists and break them into pieces!

Bullet Master Features:
- Visually stunning 3D graphics and cool animations
- Thousands of thrilling missions
- Hundreds of weapons: snipers, rifles, and machine guns
- Infinite ammo, so don’t be afraid if you missed your target