• فارسی
  • English

توضیحات فرار از خانه کریسمس

شما به این خانه می روید، اما شخصی در را روی شما قفل می کند. آیا می توانید فرار کنید؟
ضربه بزنید و موارد را پیدا کرده و ترفندها و معماهای را حل کنید.

ویژگی های بازی Escape Christmas House - فرار از خانه کریسمس:
  • گرافیک زیبا
  • سیستم ذخیره خودکار
  • نکات مفید گنجانده شده عالی
  • تنظیم وضوح صفحه نمایش
  • تصال به شبکه مورد نیاز است
دانلود بازی: