• فارسی
  • English

توضیحات هورنت قاتل

هورنت قاتل همه دنیا را در دست می گیرد.
اهداف خود را یک به یک شکار کنید و آنها را از بین ببرید. کندوی خود را رشد دهید و با ارتش زنبور عسل خود جهان را به دست بگیرید.
تغییرات نسخه 1.1.9:
پوست جدید زنبور عسل بیگانه!
رفع اشکالات و بهینه سازی ها

The description of Murder Hornet

Murder Hornets are taking over the world!

Steer the murder hornet into it's victim to give them a nasty sting!

Hunt down your targets one by one and eliminate them!

Grow your hive and take over the world with your bee army!

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»