• فارسی
  • English

توضیحات هورنت قاتل

هورنت قاتل همه دنیا را در دست می گیرد.
اهداف خود را یک به یک شکار کنید و آنها را از بین ببرید. کندوی خود را رشد دهید و با ارتش زنبور عسل خود جهان را به دست بگیرید.
تغییرات نسخه 1.1.28:
رفع اشکال

The description of Murder Hornet

Murder Hornets are taking over the world!

Steer the murder hornet into it's victim to give them a nasty sting!

Hunt down your targets one by one and eliminate them!

Grow your hive and take over the world with your bee army!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»