• فارسی
  • English

توضیحات مرد یخی

قدرت در این بازی در دستان شما است. با استفاده از دستان خود، دشمنانی را که به شما حمله می کنند مسدود کرده و شلیک کنید.
وقت آن است که قدرت خود را به آنها ثابت کنید.
تغییرات نسخه 1.4:
رفع اشکالات و بهبودها

The description of Ice Man 3D

The power is in your hands in this game!
Freeze and shoot the enemies attacking you using your hands!
It is time to prove your strength to them!