• فارسی
  • English

توضیحات زنده ماندن در جزیره بقا

شما به یاد نمی آورید که چگونه به این جزیره رسیدید، اما اکنون در حیاط وحش هستید. زنده ماندن در این جزیره کار ساده ای نیست، شما نیاز به پیدا کردن غذا، ساخت ابزارهای اولیه و ساخت پناهگاه دارید.

ویژگی های بازی Survival Island: Evolve Pro! - زنده ماندن در جزیره بقا:
  • بیابان را کاوش کنید
  • خانه خود را بسازید
  • در جزیره زنده بمانید
  • با تراشیدن چوب در جنگل برای ابزار شروع کنید
  • ساخت سلاح برای مبارزه با حیوانات وحشی
  • جمع آوری تمام منابع موجود برای حفظ تغذیه
  • سلامتی خود را دنبال کنید
تغییرات نسخه 3,253:
اصلاحات جزیی و رفع اشکال.

The description of Survival Island: Evolve Pro!

You don’t remember how you got to this island, but now you’re stranded in the wild. Surviving here will be no simple task. First you’ll need to find food, craft some primitive tools, and build a shelter. Think you have what it takes? Your survival adventure is about to begin…

Game features:
*Explore the wilderness!
*Build your house from the ground up!
*Utilize an extensive crafting system with tons of recipes!
*Meet the island fauna!
*Island survival sandbox simulator.

Survivalist tips:
★Begin with chopping wood in the forest. Wood is used for craft.
★Craft armor and weapons for fighting wild animals.
★Don’t starve, survivor: collect all available resources to keep yourself fed.
★Craft everything you might need.
★Keep track of your health, or you won’t survive…

If you like other survival games, play Survival Island: Evolve – it’ll be just what you’re looking for. Begin your survival adventure now!

*IMPORTANT. Online multiplayer is still in development and will be available soon. Follow our newsfeed to be the first to know when you can play with friends!

We’re on social networks:
FB: https://www.facebook.com/Survival-Island-Primal-570956786397542/

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»