• فارسی
  • English

توضیحات بازی های تعقیب و گریز ماشین پلیس

در شبیه ساز تعقیب و گریز پلیس، تعقیب و گریز واقعی را انجام می دهید. افسران پلیس، آیا آماده شیرجه رفتن به بازی شبیه ساز تعقیب و گریز ماشین پلیس هستید، که در آن به عنوان یک راننده پلیس بازی می کنید و مجرمان را تعقیب می کنید. وظیفه خود را به‌عنوان پلیس صادقانه انجام دهید.

ویژگی های بازی Police Car Chase Car Games - بازی های تعقیب و گریز ماشین پلیس:
  • بازی های پلیسی با گرافیک بالا را تجربه کنید
  • کنترل صاف
  • صدای واقعی موتور
  • مدیریت زمان
  • باندهای گانگستری خطرناک را تعقیب و دستگیر کنید
تغییرات نسخه 8.2:
- حالت جدید تعقیب بزرگراه اضافه شد
- رفع اشکالات
- گیم پلی جدید با سطوح هیجان انگیز با رانندگی با دوچرخه و رانندگی با ماشین
- تفنگ های جدید برای اقدام بیشتر در بازی های تیراندازی با اسلحه
- سرگرمی بیشتر برای بازی در بازی های تیراندازی تعقیب و گریز گانگستری آفلاین
- اندازه کاهش یافته است

The description of Police Car Chase Car Games

Cop Car Police Simulator Chase Games

Are you looking for police car chase games and cop simulators? You are in the right place. Play police car chase simulator cop games and open world police car chase games to introduce Police Car chase action games.

In the police car chase cop simulator, you finish the real police car chase driver games and police car chase games simulator as well as the real Police Car Chase Car Games.

Police officers, are you ready to dive in the fun of a police car chase simulator games where you role play as a police car chase driver games and chase the city criminals with your cop car police simulator chase game.

Police Car Chase Car Games

Do your duty as a police cop simulator games very honestly so you get ready for a thrilling, heart-pounding police adventure as you step into the shoes of a brave law enforcement open world police car chase games.

Explore more hidden features of your grand police cop simulator games as it might do flips and big jumps from the air when you turn off the flying feature in the air.

If you like car chase police simulator games and car driving, a simulator game with great graphics is waiting for you.

Police Car Chase Games Cop Simulator


Enjoy Police Car Chase Car Games and exciting missions of grand police cop simulator games and free car chase police simulator as you drive vehicles from one place to another in our police car chase driver games.

But if you are a fan of police patrol simulator games and you want to enjoy police car chase simulator games with super cars then these Open world police games are the perfect place for police car chase cop simulator 2022.

Police Car Chase Simulator Games

Police cop simulator games are easy and smooth in a police car chase simulator games. Everyone has a dream of becoming a police car chase simulator cop games Officer.

To fulfill your dream download this amazing real police car chase cop simulator. Real cop duty police simulator 3d is the merged form of both flying and driving. And get ready to become a police officer and police chase simulator game driver for the grand police cop simulator games.

Key Features
- Police car simulator cop games with high graphics
- Smooth controller in this action games car police
- Realistic engine sound
- Time management in Police Car Game
- Chase and arrest dangerous gangster gangs

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»