• فارسی
  • English

توضیحات گلف

تا آنجا که ممکن است، مهارت های خود را بهبود بخشیده و لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.25.24:
رفع اشکال جزئی

The description of Golf Orbit

Drive as far as possible, improve your skills and drive even further ! If you shoot really far you might even land on another planet !!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»