• فارسی
  • English

توضیحات سواران بیابان

تصور کنید در صحرا هستید، اسلحه دارید و ماشینهای دیوانه در حال تعقیب شما هستند.
نگران نباشید، ما برنامه ای برای شما داریم، اطمینان حاصل کنید که مخزن شما پر است و در این جاده دیوانه وار سرعت میروید، عصبانیت خود را به آنها نشان دهید، وقتی ماشینهای شما صف می شوند، ماشه را بکشید، در این آتش سوزی حریفان خود را یکی یکی شکست دهید.
جالب ترین شبیه ساز تیراندازی و رانندگی را تجربه کنید.
تغییرات نسخه 1.4.14:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Desert Riders

Imagine you are in the desert, you have a gun and mad cars are chasing you.
Don’t worry! We have a plan for you:
1. Make sure your tank is full and speed up on this crazy road!
2. Show them your rage! When their cars line up with you, pull the trigger.
3. Defeat your opponents one by one in this fire fight!

Desert Riders is a coolest shooting and driving simulator. Get the thrill of this free game!

Okay, you think you can bring the heat? Install now and break them into pieces!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»