• فارسی
  • English

توضیحات ضربه تیراندازی

شما یک تیرانداز نخبه از نیروهای ویژه هستید، از اسلحه خود برای تیراندازی به سمت همه مخالفان در مناطق جنگی استفاده کنید و زنده بمانید.

امکانات بازی Gun Strike: Shooting Games - ضربه تیراندازی:
  • گرافیک سه بعدی واقع بینانه
  • بازی در میدان های مختلف جنگی
  • بسیاری از ماموریت های هیجان انگیز
  • بازی آسان
  • کنترل صاف
  • اسلحه، تپانچه، تک تیرانداز، تفنگ های اتوماتیک، تفنگ ساچمه ای، نارنجک
  • بهینه سازی دقیق برای دستگاه های ضعیف
تغییرات نسخه 2.0.6:
v2.0.6
+ پاداش های عالی در طول رویداد
+ بهبود عملکرد
+ رفع اشکالات جزئی
جنگ ادامه دارد، رزمندگان
فراموش نکنید 5 ستاره بدهید تا ما را تشویق کنید، در راه بیشتر به روز رسانی کنید!

The description of Gun Strike: Shooting Games

One Man. One War. Now your are surrounded by your enemies. Save you self from their attack and your mission is to eliminate all terrorist that you will encounter through each region. Are you ready? Be the best shooter in every environment! The combat is real, and you can be the hero.

Remember: your are an elite shooter of special force and use your gun to shoot down all opposition in various fighting areas and try to survive. enjoy this battle game.

A top shooter can fight by himself with a whole army! Good Luck !

Features:
-Realistic 3D graphics and cool animations
-Play in multiple battlegrounds and lots of thrilling missions
-Addicting FPS gameplay
-Easy play and Smooth control
-Play it anywhere : You can enjoy it offline in the subway, while flying on a (real) plane, in the car on the road.
-Limited data usage
-Weapons: guns, pistols, snipers, automatic rifles, shotguns, grenades!
-Perfect optimization even for weak devices!

AIM and SHOOT! Download now for free one of the best fun FPS shooting games. Clash with the criminals on different scenarios.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»