• فارسی
  • English

توضیحات بازی ربات - ربات قرمز پلیس

جنگ های ترانسفورماتور ربات را در جدیدترین بازی های ترکیبی تبدیل چند ربات تجربه کنید. بازی‌های ربات قرمز اتوبوس و بازی‌های تبدیل اتوبوس پرنده را انجام دهید تا از نبرد آینده لذت ببرید. بازی ربات آبی و قرمز پلیس پرواز شما را به دنیای بازی های مبارزه با ربات ها خوش آمد می گوید. جنگ ربات ها در شهر به سطحی رسیده است که ربات اتوبوس باید برای مقابله با وضعیت رو به وخامت مداخله کند.

انتظار می رود نبرد هوایی ربات های جت و اتوبوس جزو خطرناک ترین جنگ های روبات ها باشد. وارد نبرد شهری شوید و از حالت های مختلف بازی با گزینه های مختلف لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.14:
+ Version_1.0.14 : به روز رسانی توابع.

The description of Robot Game, Red Robot Police

The robot transformer wars in latest robot games are presented here with mix of multi robot transformations and another robots. Play bus red robot games and flying bus transformation games to enjoy future battle with team shooting games blue and red robot 3d. The game blue and red robot, flying police welcome you to the world of robot fighting games where you are going to present our multi robot car transforming game with unique idea and combination of robot transformation games. Robot wars in the city have escalated to the level where Bus Robot has to intervene to tackle the deteriorating situation. Bus Robot Game, Flying Police that is transformable into a flying car and the jet airplane has landed into the city to face the evil forces of flying car robot game.

Multi red bus robot 3d game is not simply designed robot transform game. We are well aware that users are always willing to install that transforming robot games where we provide the best player combinations and gameplay. Play a role of hero in ultimate bus robot fighting 3d in city. Go and face the super power eagle and flying red robot to maintain the peace of environment.

Air battle of jet robots and flying robot bus is expected to be among the most dangerous robot wars. In this car blue and red robot game and robot bus driving game, you have to take complete control over the city battle against the evil robot and alien forces.

Get into the city battle of new robot games and bus robot games. You will be surprised to play the exclusive variation of transformations game with realistic feels. There are multiple modes of this robot game with various options of battle machines to choose from. Get trained to fight the future robot battle on ground and air battle with jet fighters. Don’t miss to avail the real opportunity of playing bus robot games and flying car games in single small package.

The blend of limo car robot transform in robot fighting games will maximize the joy of playing robot wars in multi-robot transforming games that combines the twist of limousine car games. This flying police limo robot car game of robot battle contains multiple robot car transformations to give unending fun of flying robot games and robot shooting games. Be part of this futuristic robot battle and perform robot car games missions to kill gangsters. The use of destructive weapons will lead you towards success in this robot fighting of police limo robot transformation game. You will get the chance to play the exciting challenges of limo robot bus transform in robot car transforming games. Car robot transformation into limo car robot will fascinate you with its incredible multi-robot transformations, unlike other free robot games.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»