• فارسی
  • English

توضیحات پرش قهرمان

بهترین بازی سه بعدی برای مسابقه ی پرش!
این بازی بسیار ساده است تنها با یک بار فشردن صفحه قهرمان پرش را انجام می دهد. سعی کنید در مسیر، سه هیولا را از بین ببرید و از موانع نیز بگذرید.

شما می توانید کاراکتر قهرمان را نیز خودتان از مواردی مانند نینجا، طوفان و یا گرگ و ... انتخاب کنید.
بازی کنید و امتیاز بگیرید.

The description of Hero Jump

The best real 3d jump racing game! Very simple game rule - Just tap screen to make hero jump, jump, jump!
Highlighted features:
# Jump to kill monsters and avoid obstacles.
# Kill the same 3 monsters in a row to power up.
# Abundant hero characters for your choice: Hero, Ninja, Storm, Wolf ...
# Pet helps you gain high score
Binding facebook will bring you even more fun! Compete with your friends to show who is the best hero jumper!