• فارسی
  • English

توضیحات پازل بلوک جواهر

هدف، قرار دادن بلاک ها به طور منظم در کنار هم و ایجاد یک خط افقی یا عمودی جهت حذف آنها و خالی کردن صفحه است. یادتان باشد که بلاک ها را نباید طوری بچینید که صفحه پر شده و ببازید.
تغییرات نسخه 60.0:
بهینه شده است

The description of Block Puzzle Jewel

The goal is to drop blocks in order to create and destroy full lines on the screen both vertically and horizontally. Don't forget to keep the blocks from filling the screen in this addictive puzzle game.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»