• فارسی
  • English

توضیحات حفاری عمیق

هی حفار زمین، آیا تا به حال می خواستی یک سوراخ عمیق در چمن خود حفر کنی؟ یک بیل بردارید و دست به کار شوید. با حفاری هزاران لایه در اعماق زمین چه خواهید یافت؟ فقط آن را تا ته حفاری کنید، شما یک حفار حرفه ای زمین هستید و یک سوراخ عمیق هدف شما است.
این گودال عمیق را با یک بیل در چمن تا مرکز زمین حفر کنید، سکه های ارزشمندی را پیدا کنید و جمع آوری کنید تا بتوانید کارگرانی بخرید تا برای شما حفاری کنند.
تغییرات نسخه 9.6.0.0:
تقویت و رفع اشکال

The description of Dig Deep

Hey ground digger, did you ever want to dig a deep hole in your lawn?
Grab a shovel and get to work!
What will you find as you dig down thousands of layers deep into the earth?
Just dig it until the bottom, you are a pro ground digger and a deep hole is your target!
Dig this deep hole with a shovel in the lawn till the center of the earth, find and collect valuable coins so you can buy workers to dig for you.
Did deep and enjoy this addicting game!

To opt out of CrazyLabs sales of personal information as a California resident, please visit our Privacy Policy: https://crazylabs.com/app