• فارسی
  • English

توضیحات شیپور

از شیپور هوا به عنوان یک منبع صدای بلند استفاده کنید و با دوستان خود سرگرم شوید. این برنامه ساده شامل 12 صدای مختلف است.
تغییرات نسخه 1.57:
پیشرفت های کمی

The description of Air horn

Use air horn as source of loud sound. Make fun with your friends! This simple app contains 12 different sounds.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»