• فارسی
  • English

توضیحات پرواز

پرواز مگس در صفحه نمایش شما و خوردن مربا توسط آن!
بازی پرواز مگس با امکان تغییر اندازه و سرعت حرکت آن.
تغییرات نسخه 2.13:
-پیشرفت های اندک

The description of Fly

A fly that flies in your phone and eats jam. This is an excellent game for your cat!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»