• فارسی
  • English

توضیحات موش

یک موش که در گوشی شما حرکت می کند و پنیر می خورد.
یک بازی بسیار عالی برای گربه شما!
تغییرات نسخه 2.21:
پیشرفت های کمی

The description of Mouse

A mouse that runs in your phone and eats cheese. This is an excellent game for your cat!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»