• فارسی
 • English

توضیحات فریاد نبرد جنگ جهانی

می توانید ارتش خود را با نیروی هوایی، دریایی و پایگاه های نظامی بسازید و فرماندهان خود را استخدام کنید.
خلاصه داستان: در جهان آینده، جنگ و هرج و مرج گسترش می یابد و یک قهرمان، نیروهای خود را برای پیروزی در جنگ های حماسی با دشمنان و تسلط بر همه آنها رهبری می کند.

ویژگی های بازی World War Game Battle Cry - فریاد نبرد جنگ جهانی:
 • تعامل عملیات در نقاط مختلف جهان
 • ساخت نیروی نظامی، گسترده ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی با یک مجموعه بزرگ از واحدها
 • ساخت پایگاه خود برای دفاع
 • نشان دادن قدرت نظامی خود در جنگ، شکست رقبای خود، نابود کردن دفاع و گرفتن منابع، کسب تجربه و پیشرفت از طریق سطوح نامحدود
 • به روز رسانی استراتژی نظامی خود با مهارت، تاکتیک های مختلف نظامی
 • استخدام فرماندهان و اختصاص آنها به فرماندهی واحدهای مختلف
 • ایجاد زیرساخت، صنایع، ذخیره انرژی و مدیریت اقتصاد خود برای به دست آوردن حداکثر قدرت
 • شرکت در عملیات ویژه برای تصرف به نقاط استراتژیک
 • استفاده از مرکز فرماندهی خود و سوئیچ فرمان به جبهه های جنگی مختلف در سراسر جهان
 • کسب افتخارات منحصر به فرد و مدال افتخار
 • اعلام دیپلماسی با همسایگان
تغییرات نسخه 0.7.31:
نسخه: 0.7.31
- بهبود عملکرد رندر

نسخه: 0.7.15
- لیست حمله بهبود یافته با مخالفان تصادفی بهتر
- به روز شده فیس بوک، SDK های ادغام Google

نسخه: 0.4.60
- رفع هشدار از طریق فشار برای اندروید 8.0+
- آخرین FB SDK با به روز رسانی های امنیتی

نسخه: 0.4.35
- معرفی نسبت قدرت Attack در نبرد نتیجه
- دستاوردهای سطح بالاتر
- سرعت برای موج های فدراسیون

The description of World War Game Battle Cry

Addictive text based RPG game with Ops, Battles, Alliances, Alliance Wars, Total Domination Wars, Weekly Tournaments and lots more.
* You can build your own Army, Air Force, Navy and Outposts units.
* You can recruit your Commanders to command your units.
* You can upgrade your Federation Captains and defend their zone in Federation battles.
* You can manage your Economy to build your income.
* R&D, Military Drills and lot more features to build up your account and to become the best.
Join now, build the greatest military force, and rule the the world!
(More than 500,000 downloads in Android)
Battle Cry - World War Game
- - -
Plot: In a future world of war and chaos, a hero rises to lead his forces to victory in epic battles with the enemies to bring back order and to dominate them all.
Game Features
- - -
Battle Cry is one of the most feature rich and diverse world war RPG ever created. It offers players a unified gaming experience, whether you are on Android devices, iOS, Facebook, Chrome-Store or on your browser, this allows you to run your same account from anywhere,
? Engage OPERATIONS at various parts of the world... capture the land back and clear out the enemy sectors.
? Build your vast military force (ARMY, AIR FORCE, NAVY and SPECIALS) with a large set of units to choose from.
? Build up your defense with OUTPOSTS.
? Show off your military power in BATTLES, defeat and decimate your rivals, destroy their defenses and capture their resources, gain experience and progress through unlimited levels.
? Update your your military strategy with Skill Points, Tactic Points, R&D and various military drills.
? Recruit Commanders and assign them to command your units during battle.
? Build INFRASTRUCTURE, INDUSTRIES and POWER units to manage your ECONOMY and gain cash flow.
? Defend your FEDERATION ZONES, defeat the enemy waves and level up your FED CAPTAINS.
? Infiltrate enemy lines and engage in SPECIAL OPS to capture strategic locations and gain critical advantage.
? Use your COMMAND CENTER to switch your command to various war fronts around the world.
? Earn unique Honors (Achievements) Medals and win respect for your forces.
? Order commissioned Strike on your rivals to make them restless and bring fear into their minds.
? Declare DIPLOMACY with your neighbors and keep them close.
Game Features (ALLIANCES)
- - -
? Join powerful ALLIANCES and rule the WORLD as a team.
? Chat with your ALLIANCE and equip powerful ALLIANCE ARSENALS
? Engage in ALLIANCE WARS and win exciting war rewards.
? Earn Alliance's respect become the GENERAL... Or start your own ALLIANCE and recruit your members build a new team
? Capture other ALLIANCE STATES and assign your own GOVERNOR to collect hourly payouts send to all your alliance members.
? Capture other STRATEGIC BASES to collect payouts
? Join TOTAL DOMINATION to war 3 other ALLIANCES simultaneously... winner takes all the rewards.
? Send and receive powerful ALLIANCE BACKUPS.
? Find matching alliances with SEEK N DESTROY
? War against automated AXIS ALLIANCES to win exciting rewards and new ALLIANCE ARSENALS.
? Use COUNTER STRIKES to revenge rivals who messed with your alliance members.
? Take part in weekly TOURNAMENTS and win respect in the game for your alliance and yourself.
Account
- - -
? Sync your account with Facebook, Google, Google Play Games login
? Custom Avatars with Gravatar, Facebook
? In-game player profile & live comments.
? Live leader boards (Commander-level and Global) to see were you stand against the rest of the players.
? Real-time in-game notifications
Other Supported Platforms:
- - -
Desktop Or Mobile Browser: https://play.battlecry.mobi
Facebook: https://apps.facebook.com/battlecry_live
iOS (iPhone/iPad): Search for "Battle Cry" in the Appstore
Help and Support
- - -
Email: android@battlecry.mobi
HelpDesk: http://helpdesk.battlecry.mobi
Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BattleCryLive
Developer: DYNAMICNEXT (http://www.dynamicnext.com)

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»