• فارسی
  • English

توضیحات سوپر قهرمان سرعت نور - ماموریت نجات قهرمان ربات

وظیفه شما این است که مانند یک قهرمان واقعی نجات عمل کنید. انواع مختلفی از ماموریت ها را برای محافظت از حیوانات آسیب دیده انجام دهید.

ویژگی های بازی Light Superhero Speed Hero Robot Rescue Mission - سوپر قهرمان سرعت نور - ماموریت نجات قهرمان ربات:
  • محیط شهری واقع بینانه
  • کنترل آسان رانندگی
  • ماموریت های کامل نجات
  • دستورالعمل های اصلی
  • سرعت بی همتا
  • مدلهای مختلف آمبولانس

The description of Light Superhero Speed Hero Robot Rescue Mission

Speed hero rescue games a standout among st other specialist Hero rescue games in light speed hero games which has outrageous robot rescue vehicle driving and salvage missions in stunt robot Games. Rescue Robot games,hero speed hero games gives you extremely honorable demonstration of helping the pained animals of flying Robot rescue mission. Your job is to act like a hero robot stunt games on the job of real robot rescue games who has exceptional compassion toward harmed animals of hero stunt games Creature clinical facility.

Super robotic games 2020 have stunt Robot salvage creature situation and they drive impulsively in free hero robot games without dealing with moving toward traffic of Jurassic creature salvage light hero games. The city has seen grand robot hero games and there is no need to take them to emergency clinics of multi superheros games. It is currently on you to take them to clinic of rescue mission games challenge in light supers robot Games before it passes the point of no return in superhero adventure games.

Wild rescue mission games free is an astonishing flying helicopter rescue games with various sort of testing strategic mishap scenes in robot human rescue mission. Download this new Wild creature free rescue games 2020 to assume your job to spare the world by protecting the harmed animals in superhero robot rescue games. Offer your commendable checks about best robot stunt games to additionally overhaul and update our exertion in super robot car Games.


Light Superhero Speed Hero Robot Rescue Mission Features:
- Realistic city environment
- Easy driving controls.
- Perfect rescue missions.
- Genuine guidelines.
- Matchless speeds.
- Different models of ambulances.

Provide active of Super robot games to bring real rescue mission revolution in the world of grand robot speed hero games with your valuable Grand rescue mission actions.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»