• فارسی
  • English

توضیحات رو به جلو راندن

رانندگی و مبارزه با ماشین پهلوان از جان گذشته. گرفتن امتیاز با ضربه زدن سر به سر ماشین خود به ماشین دوستان و نبرد با وسایل نقلیه مختلف و اتومبیل های مسابقه. هر خودرو دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشد.

چهار حالت بازی: نبرد با دوستان خود در همان دستگاه یا در دو دستگاه مختلف با استفاده از Wi-Fi، کاوش استادیوم مسابقه در ماموریت های تک نفره برای گرفتن پاداش، به اشتراک گذاشتن بهترین سوپراستار ورزشگاه خود، حالت بازی فوتبال با گل های فوق العاده و یک توپ غول پیکر در سراسر مسابقه.
امکان جمع آوری اعتبار مجازی و استفاده از آنها برای باز کردن قفل  اتومبیل ها.
تغییرات نسخه 4.3:
با وحشت شبح آور فصل جدید آینده 31 روبرو شوید: "The Phantom Brew"!
- دیگ بلاها تا لبه با دم فانتومی 20 ماموریت جدید پر شده است.
- اتومبیل های منحصر به فرد با موضوع هالووین را از جعبه های Spooky Wheels جمع آوری کنید.
- دوستان و دشمنان خود را در یک مسابقه مجدد در Friendzone به چالش بکشید.

The description of Drive Ahead!

Drive Ahead! is a gladiator car fight. Get points by knocking friends in the head with a car! Battle with off-road vehicles, garbage trucks and racing cars. Each vehicle has it’s strengths and weaknesses!
Play "Drive Ahead!" In four game modes. Battle your friend on the same device or on your two devices using wi-fi connection! Explore racing stadiums in single-player missions to get rewards! How long can you reign in King of the Hill arenas? Share your best Superstar Stadium replays for a chance to get featured inside the game! Will you be the next Drive Ahead superstar?! In the soccer game mode you score goals by smashing a giant soccer ball around with your car!
Customize your battles or choose random mode for surprising matchups! Can you beat a monster truck with a go-kart? Hiding won’t help! Sudden death mode introduces sawblades, rain of fire and floods of water. The only way to survive is by attacking!
Collect virtual credits and use them in the casino slot machine to unlock tons of cars and loads of arenas as you play!
We would love to hear your feedback. You can email us at contact [at] dodreams [dot] com or follow us on Facebook (https://www.facebook.com/DriveAheadGame). Here is our Privacy Policy: http://dodreams.com/pdf/dodreams_policy.pdf.
Are you enjoying Drive Ahead? Help us make more fun games like this by rating and reviewing it!