• فارسی
  • English

توضیحات ترن هوایی

آیا تا به حال خواسته اید که سوار ترن هواتیی باشید؟ حالا می توانید احساس واقعی سواری را تجربه کنید.

سرعت حرکت ترن ها را کنترل کنید و در هنگام چرخش های محکم و عبور از شیب های تند و وارونگی، سرعت آن را کند کنید. مسیرهای خود را ایجاد کنید، حلقه های عظیمی بسازید و چرخش وارونه دهید.

ویژگی های بازی VR Roller Coaster - ترن هوایی:
  • گرافیک سه بعدی خیره کننده، کنترل های بصری و مکانیک اعتیاد آور
  • 60 ترن مختلف در پارک های تفریحی مختلف و پارک های سرمایه دار
  • 10 ترن منحصر به فرد طراحی شده
تغییرات نسخه 1.0.8:
رفع برخی از باگ های کرش بازی. با تشکر.

The description of VR Roller Coaster

Have you ever wanted to be a rollercoaster conductor? Now you can! Experience the real life sensation of riding a rollercoaster in #1 3D roller coaster simulator on Android!

Control the speed of the trains and be careful to slow down while making tight turns and passing steep slopes and inversions. Let the tightly tuned physics engine create the most thrilling rides of your life as you drop from the skies, make huge loops and whiz through stomach-turning, upside-down tracks!

Game Features:
- Stunning 3D graphics, intuitive controls, and addictive mechanics
- 60+ railroad tracks in different amusement parks and tycoon theme parks
- 10+ uniquely designed roller coaster trains or cars that hooked together
- VR mode (virtual reality) which supports Google Cardboard, Daydream devices & etc.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»