• فارسی
  • English

توضیحات چالش های نینجا

نینجا شدن ساده نیست، آموزش نینجا بسیار سخت است.
6 بازی مختلف با چالش های فراوان را تجربه کنید.
دانلود بازی: