• فارسی
  • English

توضیحات بام

بام را از طریق پشت بام های زیبا راهنمایی کرده و سعی کنید توپ های انرژی را در شکاف های مناسب بدست آورید. اما برحذر باشید، معماری با تعامل با آن تغییر می کند، بنابراین به جلو فکر کنید، هر قدم که می گذارید ممکن است شما را به هدف نزدیک کند یا شما را برای همیشه در پشت بام به دام بیندازد.

در حالی که سعی می کنید معماهای همیشه حیرت انگیز را کشف کنید، معماری صوتی و تصویری زیبا و خارق العاده ای را کشف کنید.

راه خود را تا پشت بام ها انجام دهید و در مقابل برج های ریز و درشت در بالای برج قرار بگیرید که با طمع از تمام انرژی خودشان استفاده می کنند و باعث می شوند اشکالات بحرانی بیشتری پیدا کنید. فقط شما می توانید سیستم را از یک سقوط ویرانگر نجات دهید.
دانلود بازی: