• فارسی
  • English

توضیحات دودل

بازی دودل جادویی با قلم موهای زیبا و 10 الگوی دودل مختلف.
ساده ترین راه آزاد کردن تخیل خود.
  • حالت کارتون: پخش فرآیند دودل به عنوان یک کارتون.
  • وجود رنگ های متعدد، برس جادویی،رنگین کمان، نئون، مروارید و ...
  • تنوع رنگ دلپذیر
  • 10 الگو به هر سبکی که دوست دارید.
  • گالری من برای نشان دادن نقاشی خود به عنوان یک هنرمند
  • دودل سحر و جادو یک بازی بسیار جالب و آسان است.
  • هر یک از آثار منحصر به فرد و فوق العاده هستند.
تغییرات نسخه 1.1.5:
سلام از اینکه ما را انتخاب کردید، متشکریم!

جدید:

تجربه بازی بهینه شده است

بهبود ثبات و عملکرد

آرام باشید!

The description of Doodle | Magic Joy

It's the most magical doodle game.
Playback the doodle process as a cartoon.
There’re many beautiful brush tools,10+doodle patterns.
The simplest doodle way, free your imagination now!
★“Cartoon” mode : playback the doodle process as a cartoon.
★ Many Magical paintbrushes:rainbow ,neon ,pearl and more.
★ Radom color variation ,there’re full of pleasant surprise.
★ 10+differents doodle patterns, just create the style which you like.
★ My Gallery : to show your drawing as an artist!
Doodle Magic is a very interesting doodle game which is very easy to control! It provide a creative doodle world for everyone! You just need to drawing which you like ,that you can create a very wonderful Mandala flowers,and the magical kaleidoscope patterns! And the most important is you can playback the doodle process as a cartoon! You can enjoy the joy of doodle.
Easy to operate, easy to graffiti!
Each works that you create are unique and wonderful!
Get more childlike innocence ,Get more joy !

Don’t miss the best interesting doodle game ! DOWN LOAD NOW !

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»