• فارسی
  • English

توضیحات مسیر شجاعت - جنگ جهانی دوم

شیرجه رفتن به میدان جنگ جهانی دوم را با ما تجربه کنید.
 
مسیر شجاعت - جنگ جهانی دوم یک بازی استراتژیک سر به سر در زمان واقعی است که می توانید به عنوان ژنرال جنگ جهانی دوم، بزرگترین جنگ تاریخ، با بازیکنان جهانی در سراسر جهان رقابت کنید.
 
فرمان را انتخاب کنید که متناسب با سبک استراتژی شما باشد و واحدهای مختلفی را برای ساخت نیرومندترین نیروها جمع کنید. ستادهای دشمن و پناهگاه ها را نابود کنید تا مدال بگیرید و همچنین با شکوه به پیروزی برسید.
 
امکانات بازی Road to Valor: World War II - مسیر شجاعت - جنگ جهانی دوم:
  • در زمان واقعی با بازیکنان جهانی رقابت کنید
  • یک چالش را شروع کنید تا حاکم جهان باشید
  • می توانید از میان قدرتهای متفقین و محور جناح ها انتخاب کنید
  • یک استراتژی فرمان خاص را انتخاب کنید
  • انواع مختلف واحدهای مبتنی بر تاریخ مانند پیاده نظام، وسایل نقلیه، تانک ها و ساختمان ها را جمع آوری کنید
  • قوی ترین نیرو را بسازید و پیروز شوید
  • همچنین، برخی از قهرمانان وجود دارند که با انگیزه قهرمانان جنگ واقعی روبرو هستند
  • برای جمع آوری واحدهای قدرتمند جدید یا ارتقاء واحدهای باقیمانده از جعبه ها پاداش بگیرید
  • برای دریافت مدال و پاداش جعبه، مقر دشمن و پناهگاه ها را نابود کنید
تغییرات نسخه 2.38.1635.37414:
• برخی از واحدها مجدداً متعادل شده اند.
• چندین اشکال گزارش شده ثابت شده است.

The description of Road to Valor: World War II

Dive into the battlefield of World War II! General, give us an order!

Road to Valor: World War II is a real-time PVP strategy game where you can compete with global players around the world as a General of World War II, the biggest war in history.

Select “Command” that suits your own strategy style and collect various units to build the strongest troops. Fight against swarms of enemies in the realistically presented battlefield. Destroy enemy Headquarter and bunkers to get medals as well as the most glorious victory!

Please note! Road to Valor: World War II is free to download and play, however, some game items can also be purchased in cash. If you do not want to use this feature, please set your purchase password in the Google Play Store app settings. You need an Internet connection to play the game.

[Features]
● Compete with global players in real time. Start a challenge to be a ruler of the world!
● You can select factions from among the Allied and Axis powers!
● Select a specific command strategy, such as Support Ops, Airborne Ops, Fortification Doctrine, Blitzkrieg Doctrine and more. Combine them with powerful Active Skills! The strategy is the key to win!
● Collect different type of history-based units such as Infantry, Vehicles, Tanks, and Buildings. Build the strongest troop and gain the victory. Also, there are some heroes who motivated by real war heroes.
● Get rewards from Crates to collect new powerful units or Upgrade remaining units.
● Destroy the enemy headquarter and bunkers to receive medals and Reward Crates. Don’t forget to open Free Crates given every day!
● Gain Rank Points to enter the higher Battlefield to unlock new and more powerful Units to use. Try until you reach the highest Battlefield!
● You can gain or lose Rank Points by each Battle Victory or Defeat. Dive into a global competition with players around the world to become the greatest General in the world!
● Create a community, “Corps”. Share units with Corps members from the same Faction and have a debate on winning strategies to enjoy the game even more!


[App Permissions]
Road to Valor: WW II has been developed to run on Android 6.0 and above with select app permissions. The app cannot be played if the required permissions are not allowed.

● Required Permissions
- Photos/Media/Files (EXTERNAL_STORAGE): In order to save game data, access to the device storage is required.

● Manage and Revoke Permissions
- Android 6.0+: Go to Settings > Apps > Select App > App Settings > Permissions
- Below Android 6.0: Revoke permissions access by upgrading the OS or deleting the application


If you need any help, send us an email at the below address.

[Support]
support@roadtovalor.freshdesk.com


For the latest updates, visit the below link.

[Official Facebook]
https://www.facebook.com/RoadtoValorWWII

[Terms of Service]
http://dreamotion.us/termsofservice

[Privacy Policy]
http://dreamotion.us/privacy-policy

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»