• فارسی
 • English

توضیحات قهرمانان مرموز

قاره نوبیس تحت کشاکش تاریکی قرار گرفته و مبارزه برای نجات پادشاهی با قهرمانان شروع شده، تیم خود را جمع کنید و آنها را برای نبرد هدایت نمایید.

ویژگی های بازی Mystic Heroes - قهرمانان مرموز:
 • مبارزه با شخصیت ها، مهارت ها و توانایی های ویژه
 • یک دسته بندی قابل توجه از مهارت ها
 • زمان آن رسیده تا به دشمنان خود را نشان دهید
 • استراتژیک ساده و سریع گام
 • هنگامی که شما در معرض خطر هستید، عقب بروید و زمانی که زمان مناسب است ضد حمله کنید
 • کنترل واحدهای خود
 • مانور با استفاده از تله و عملیات واحد
 • طیف وسیعی از حالت های نبرد را انتخاب کنید
 • انواع دشمنان در هر مرحله
 • لذت بردن از هیجان تعلیق و ماجراجویی
 • با به دست آوردن واحدهای نخبه ریس های جهان را تسخیر کنید
 • اثبات قدرت خود در انواع حالت های نبرد
 • تغییر مأموریت
 • پاداش های بزرگ دریافت کنید
 • بیش از 100 شخصیت متحرک را جمع آوری و انتخاب کنید
 • استفاده از ارتقاء، تبلیغات و بیداری برای تقویت شخصیت های خود
 • واحد های نخبه خود را توسعه دهید
 • ترکیب واحدهای مختلف
 • مهارت های حمله شگفت انگیز
 • استفاده از مهارت ها و اقلام در جنگ
 • استفاده از سه گانه آب، آتش و طبیعت به منظور مبارزه با دشمنان

The description of Mystic Heroes

The Nobis Continent is under attack by the priests of darkness.
Fight on to save the kingdom with heroes!
Get a team together and lead them to battle!

☞ Meet all the cool and edgy characters you could ask for.
Fight battles alongside characters with special skills and abilities.

Wield an impressive assortment of skills!
It's time to show your enemies what you're made of!

☞ Simple, fast-paced, and strategic.
Pull back when you're in danger, and counterattack when the time is right!
Precisely control your units to keep the enemy in check!

Incorporate tank maneuvers into your trap usage and NPC unit operations
to topple enemy gates quickly!

☞ Choose from a range of battle modes
A variety of enemies at each stage!
Enjoy the thrill of suspense and adventure as you fight in battles!

Conquer world bosses with the aid of elite units.
Prove your strength in a variety of battle modes!

☞ Changing missions satisfy your five senses.
No two heroes are alike.
Accompany them on missions to acquire great rewards!

▣ Game Features
- Choose from over 100 animated characters. Collect Soulstones to summon even more comrades.
- Use upgrades, promotions, and awakening to power up your characters! Develop your own elite units!
Combine different units to make even difficult stages a breeze.
- Amazing attack skills! Use skills and items to your advantage in battles.
- World bosses, the Arena, and day/special dungeons make this an unforgettable gaming experience!
- Use the triad of water, fire, and nature to strategically fight your enemies!


* Address log access (GET_ACCOUNTS)
- This permission is used for account verification during Google Play login. Address log access must be granted.
- Your address log file will only be accessed for account verification.

* Phone call management permission (READ_PHONE_STATE)
- This permission will only be used to collect device information required for event rewards and customer service.
- Granting this permission will ensure that you receive event information and lottery results.
- Your phone's call function will not be affected.

* Device, photo, media, and file access (WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE)
- This permission is required to install game resources on your external memory device.
- Grant this permission to install game resources on an external memory device if your phone lacks free memory space.
- Images and files saved on your phone will not be accessed.


** 'Mystic Heroes' is optimized for Tablets. Enjoy it on your Android Tablet!


Join the official Mystic Heroes forum for the latest news!
▣ https://www.plug.game/mysticheroes