• فارسی
  • English

توضیحات روز امیلی نوزاد

مراقبت از یک کودک می تواند یک تجربه چالش برانگیز و سرگرم کننده باشد. با بازی در روز کودک امیلی می توانید کودکان را دوست داشته و آنها را خوشحال کنید.
بازی دو حالت دارد حالت آزاد و حالت بازی، هدف شما این است که کودک را خوشحال نمایید، او را تمیز کرده و عوض کنید، غذای او را بدهید، با او بازی کنید، او را در رتختخواب قرار دهید، به پارک بروید. هنگامی که از پارک برگشتید حمام نوزاد ببرید و از آن لذت ببرید.

امکانات بازی Baby Emily Care Day - روز امیلی نوزاد:
  • قبل از تميز كردن نوزاد، به آرامی پای او را پاك كنيد
  • تغذیه نوزاد
  • از آن لذت ببرید و با کودک بازی کنید تا لبخند بزند
  • قبل از اینکه موسیقی را تغییر دهید و کودک را به خواب ببرید
  • تزیینات را به تخت اضافه کنید
  • برای قدم زدن از کالسکه استفاده کنید
  • کودک را به پارک ببرید
  • نوزاد را در رختخواب بگذارید
  • بازی حالت آزاد بسیار سرگرم کننده است
تغییرات نسخه 7.5:
- آخرین SDK ها به روز شده اند

The description of Baby Emily Care Day

Caring for a baby can be a challenging and fun experience, and with the Baby Emily Care Day game you can see just what it's like to look after a lovely little baby and make her happy. Here you have two modes of play including Free Mode and Play Mode! Your goal is to keep your baby happy so you get to clean and change her, feed her by cooking her some breakfast, play with her, put her to sleep, feed her and give her a drink before playing with her at the park. Once you are back from the park you can give her a bath with the baby shower and have fun washing her! After she is clean you can put her to sleep again in her own bed! With this baby care game you can have plenty of fun and look after your very own little bundle of joy!

Features:

Gently rub her stomach before cleaning and changing your baby and dressing her to make her happy

Match your ingredients and utensils before pouring the food into the bowl and feeding your baby

Have fun and play with your baby to make her laugh and smile

Change the sheets and add the pillow and teddies to the bed before turning on the music and making your baby go to sleep

Mix ingredients together to make a drink and food for your baby before feeding her and taking her for a stroll in the pram

Take your baby to the park and play on the swing, horse, slide, and trampoline

Give your baby a bath with her toys before drying her and dressing her ready for bed

Put your baby in bed and give her toys before feeding her a bottle and placing the blanket on her for sleep

Play Free Mode or Play Mode and have lots of fun with your friends

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»