• فارسی
  • English

توضیحات انفجار جواهر

این یک بازی پازل بلوند بلوک است، که در آن جواهر را به صورت افقی حرکت می دهید، تا جواهر را با یک خط پر کنید تا امتیاز بالا کسب کنید.
این بازی سرگرم کننده و استراتژیک است.
هیچ خریدی در برنامه وجود ندارد، بازیکنان مجبور نیستند هزینه کنند، همچنین می توانید در سنین پایین بازی کنید و تمرین مغز را انجام دهید.

The description of Dropdom - Jewel Blast

This is a block puzzle dropdom game.
It moves the jewel horizontally, filling the jewel with one line, and eliminating for high score.
This game is fun and strategic.
It requires the player to observe, judge, move, and finally reach a line, or multiple lines.
Eliminate one line and score, if you eliminate multiple lines, you will get a high score.
If the player's jewel reaches the top, the game ends.


How to play:
1: moving the jewel
2: The jewel has no support points and will fall.
3: When filling a line, it will be eliminated and scored.
4: Continuous elimination will get extra score
5: The color jewel will eliminate the connection with it.


A little bit of puzzle game:
1: not addicted
2: There is no in-app purchase, players do not have to spend.
3: You can also play in the lower ages.
4: Exercise the brain and make people smart.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»