• فارسی
 • English

توضیحات درام زنده موسیقی

درام زنده موسیقی یکی از بهترین برنامه درامز است، که کمک خواهد کرد به یک درامر واقعی تبدیل شوید.
این بازی درام مجازی به شما اجازه می دهد تا با درام های مختلف پیانیو، گیتار و حتی یک خواننده بازی کنید.

ویژگی های بازی Drum Live: Real drum set drum kit music drum beat - درام زنده موسیقی:
 • 1000آهنگ برای تبدیل شدن به درامر واقعی
 • 13 پد درام
 • حالت ضبط
 • مجموعه بزرگ...
 • کیت جاز
 • کیت راک
 • کیت رقص
 • پد الکتریک
 • طبل های قومی
 • درام چینی
تغییرات نسخه 5.3:
ما برنامه را به‌روزرسانی کرده‌ایم تا برخی خرابی‌ها را برطرف کنیم و ویژگی‌ها سریع‌تر بارگیری شوند.

The description of Drum Live: Real drum set drum kit music drum beat

Drum Live: the best drums app. This app will help you learn drums to become real drummer.

With 4000+ drums lessons for you to learn how to play.
This virtual drum games lets you play on the drum kit with drums sticks right along with a pianist, guitarist and even a singer. Just tap and instantly hear the kick drums, cymbals, or snare drums! Excellent for anyone who wants study or play the drums, without making too much noise or taking up too much space.

Drums Live app (Drum Extreme) let's you play on a real drum kit and learn thousands songs in no time! You did not think playing music was that easy right?

Drum Live has multiple classic drum kits that consist of bass, snare, tom-tom drums and percussions like hi-hat, crash, ride, cowbell cymbals...


★★★ Check out the details of the Drum Live: ★★★
✔ 4000+ lessons (drum beats) to learning
✔ 1000+ song to become real drummer
✔ 13 drum pads
✔ High-fidelity drum sounds
✔ Recording mode
✔ Drum sample collection: Collection, Big easy, Blues, Blues Classics, Blues Rock, Breakbeats, Contemporary Rock, Country, Country Outlaws, Doom, Electronic, Funk Hip Hop RB, Fusion, Hard Rock, Hi-Octane, Jazz Buddy, Led Head, Metal, Power Rock, Progressive, Punk, R&B, Retro Funk, Rock, Rock Esentials, Twisted, World Beats,...
✔ Drum Beat collection: Rock, Blues, Jazz, Fun - Fusion, Paradiddle Inverted, Paradiddle Drum, Paradiddle Hi-Hat Open, Paradiddle Cowbell, Paradiddle Ride & Bell, Paradiddle Woodblock, Linear Patterns

More highlights:
- Jazz kit
- Rock kit
- Dance kit
- Electric Pad
- Ethnic drums
- Chinese Drum


The application is currently under development, and we look forward to receiving your feedback to the application become better..
For any questions, please visit our Fanpage: https://www.facebook.com/Drum-Live-262189387761512

Thank you!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی موزیکال جدید بیشتر»