• فارسی
  • English

توضیحات سواری افراطی

دست و پنجه نرم کنید، سواری شدید شروع می شود. هجوم آدرنالین را احساس کنید و در فضای واقعی غوطه ور شوید، از مناظر خیره کننده ده ها مکان از قله های کوه پوشیده از برف گرفته تا بیابان های آفتابی لذت ببرید. دوچرخه خود را پس از هر بار رانندگی ارتقا دهید و تغییرات منحصر به فرد را باز کنید.
رقبای خود را سرنگون کنید، اما از برخورد با هرگونه مانعی جلوگیری کنید.
تغییرات نسخه 2.0:
سیستم تعادل جدید رفع اشکال.

The description of Riding Extreme 3D

Buckle up, Riding Extreme begins!

Feel the adrenalin rush and dive into the atmosphere of a true freeride, enjoy the breathtaking views of dozens of locations – from snow-covered mountain peaks to sunny deserts. Upgrade your bike after each ride and unlock unique modifications.

Test yourself – it's not easy to get to the finish line, but it's even harder to get their first!
Knock down your rivals, but avoid any obstacles.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»