• فارسی
  • English

توضیحات تلنگر دانک

به نظر می رسد آسان است اما این نیست، تلنگر دانک یک بازی بسکتبال تک ضربه ای چالش برانگیز است، که به دقت یک استاد احتیاج دارد.
تغییرات نسخه 1.12:
- طراحی جدید UI
- ماموریت های روزانه

The description of Flipper Dunk

It looks EASY but it's NOT!
Flipper Dunk is a challenging single-tap basketball game.

You'll need patience of a monk & precision of a master to dunk.
It will be very satisfying when you do; if you can!

How high can you go!