• فارسی
  • English

توضیحات پیر زن

به خونه مادربزرگ خوش آمدید.
ننه جان شما را در خانه اش قفل می کند.
حالا شما باید سعی کنید از خانه اش خارج شوید، اما مراقب و آرام باشید. او همه چیز را می شنود.
اگر چیزی را روی زمین بگذارید، او آن را میشنود و میرود.
شما می توانید در کمد لباس یا زیر تخت ها پنهان شوید.
تغییرات نسخه 1.8.1:
* رفع برخی از اشکالات

The description of Granny

Welcome to Granny.

Granny keeps you locked in her house.
Now you have to try to get out of her house, but be careful and quiet. She hears everything.
If you drop something on the floor, she hears it and comes running.
You can hide in wardrobes or under beds.
You have 5 days.

Good luck!

The game contains advertisement.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»