• فارسی
  • English

توضیحات نبرد کشتی جنگی

نبرد کشتی جنگی، یک بازی استراتژی دریایی برای علاقمندان به نبردهای دریایی است.
احضار و جمع آوری تمام سربازان جنگی خود، کشیدن بادبان ها و رفتن در اعماق اقیانوس برای بدست آوردن منابع.
از هواپیما حامل، ناو، ناوشکن، زیر دریایی، مبارزه اژدرها، استفاده از تاکتیک های جنگی و حمله به دیگر بازیکنان در اقیانوس لذت ببرید.

افزایش قدرت پایگاه خود، دفاع در برابر حملات و توسعه فناوری های جنگی در طی نبردهای مختلف برای شما میسر خواهد بود.

امکانات بازی War of Warship - نبرد کشتی جنگی:
  • کشتی جنگی: ساخت کشتی پیشرفته خود
  • منابع: کشف منابع و عرضه ارتش خود
  • فناوری: استفاده از تکنولوژی برای بهبود قدرت کشتی
  • حمله: حمله به دیگر بازیکنان برای منابع
  • مبارزه: حالت مبارزه تک به تک و ساخت قلمرو خود
  • اتحاد: پیوستن به اتحاد و بازی با دیگر بازیکنان
  • رئیس جهان بزرگ: مبارزه با رئیس بزرگ جهان در کنار دوستان خود
تغییرات نسخه 4.0.0:
رفع اشکالات شناخته شده

The description of War of Warship

War of Warship is a hot 2015 naval strategy game and offers the ultimate experience for users who love naval battle.
Summon and assemble all your troops and battleships; sail in the deep ocean and leverage your force and resources.
You can enjoy Aircraft Carrier,destroyer,cruiser,submarine,Torpedo fight and attack other players.
Also enjoy the tactics,take up islands in the ocean, reap resources and be the king.
Enhance your base, defend attacks and use tech hub to develop technology and enhance the power of warships.
Strategy and action, all in one game. Gather all your ships and fight in the deep ocean
Features:
?Warships:Build your own advanced ships
?Resources:Explore your resources and supply your army.
?Technology:Use technology to improve your ship power.
?Attack:Attack other players and reap resources and loots
?Fight:PVP fight mode!Build your own territory
?Alliance:Join the Alliance and play with other Players
?Big world Boss:Fight against big world boss with your friends
FaceBook Fans:https://www.facebook.com/onpearlharbor

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»