• فارسی
 • English

توضیحات دوران لردها - افسانه و شورش

دوران لردها، بازی جدید استراتژیک که نمایانگر اواسط دوران وسطی است. همانند یک لرد، قلعه خود را بنا کنید، به متحدان خود بپیوندید و نیروهایتان را برای مقابله با کاربران حقیقی، آموزش دهید.

ویژگی های بازی Age of Lords: Legends & Rebels - دوران لردها - افسانه و شورش:
 • توسعه قلعه خود و تحقیق در مورد تکنولوژی های جدید
 • از دیپلماسی برای ایجاد اتحاد با سایر لردها استفاده کنید.
 • استفاده از نیروهای بیرحم و حیله و نیرنگ برای شکست بازیکنان دشمن
 • آموزش نیروهای مختلف از جمله سواره نظام، پیاده نظام و کمانداران
 • کاوش در سرزمین پادشاهی برای جمع آوری منابع، شکست اژدهای توانا و ...
 • گفتگوی زنده و بستن قرارداد تفاهم با دیگران
 • تبدیل شدن به افسانه با تسلط بر تاج و تخت پادشاهی
 • دستیابی به صدر رده بندی جهانی با بدست آوردن تمامی پادشاهی
 • رقابت با هزاران بازیکن
 • افزایش نیروی قهرمانان خود
 • به اتمام رساندن ماموریت ها برای جمع آوری جایزه
تغییرات نسخه 2022.8.2:
بهبودهای فنی و رفع اشکال مختلف
رفع مشکل ورود به سیستم

The description of Age of Lords: Legends & Rebels

Age of Lords is a new strategy MMO set in the medieval age. As a mighty lord you will build a grand castle, forge alliances and TRAIN massive armies to defeat other REAL players.
FEATURES
? Develop your castle and research new technologies
? Use diplomacy to forge Alliances with other lords
? Use brute force and subterfuge to defeat enemy players
? Train various troops including cavalry, infantry and archers
? Explore the Kingdom Map to gather resources, scout rebel players or defeat mighty dragons
? Chat in real time and set up diplomatic ties with other alliances
? Join troops with allied lords and create massive marches
? Become part of the legends by conquering the King's throne
? Reach the top of the rankings and earn the respect of the whole kingdom
? Compete with thousands of player in weekly events
? Level Up your Hero
? Complete hundreds of Quests to collect massive rewards
? Use FREE Speed Ups to develop faster
? Become a VIP player and gain game-changing bonuses
? Discover countless of strategic and diplomatic choices!
Join a new age of warfare and test yourself against real players worldwide! PLAY NOW!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»